Kanaka Maoli Pledge

Aloha mai kākou,

`O wau `o Hanale Kalamakū Lee Loy, he haumana wau i ka papa alaka`i me Kumu Lisa Pana.
Ua hana wau i ka ha`awina no nā haumana o Kamehameha.  Hiki ia lākou ke a`o ana i
ka ha`i `ōlelo  Kanaka Maoli.

My name is Hanale Kalamaku Lee Loy; I am a student in Ms. Panaʻs Student government and Leadership class.
I have prepared a lesson for the students of Kamehameha.  They can learn and become familiar with the
Kanaka Maoli Pledge.

My intention was to create a tool to assist the students in learning the Kanaka Maoli Pledge, an important pledge written by Randie Kamuela
Fong, reminding us who we are as Hawaiian people.

http://edtechtrain.ksbe.edu/hkllkanaka/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: